06 - 25 08 56 08 info@tuinwerken.nl
onkruid bestrijden

Onkruidbestrijding

Onkruidbestrijding gras of braakliggende terreinen

Onkruidbestrijding gras of braakliggende terreinen

Heeft u onkruid in uw gras dan bestrijden we dit door middel van selectieve middelen.

Als u op natuurlijke wijze uw onkruid wilt verwijderen, maaien we het kort en kan het fijn gefreesd worden, met een overtopfrees ondergewerkt worden.